... W ROLI  
    NAUCZYCIELKI  JĘZYKA POLSKIEGO
... W  ROLI
    NAUCZYCIELKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS ZAWODOWY
... W ROLI 
    WYCHOWAWCY KLASY
 
 O MNIE
 
Onet.pl powered by infoseek
 
  E-MAIL
    
 - NA SWOJĄ STRONĘ ZAPRASZA -
  
ANNA PITA
    POLONISTKA ZS nr 2 w STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
 
  
 POGODA
 
... życzę 
wesołych wakacji ...